Predica IPS Teofan la resfințirea bisericii vechi a mănăstirii Popăuți