Pictura bisericii ștefaniene a Mănăstirii Popăuți

Publicat
26 Iun 2016

Inscripţia slavonă de sub scenele religioase, forma literelor asemănătoare caracterelor din pisania marelui Ştefan, pictura în sine cu frumuseţea ei originală, bogăţia ornamentelor, aurul ce sclipeşte în lungul brâielor, totul întăreşte concluzia că pictura este din vremea lui Ştefan cel Mare.

Inscripţia slavonă de sub scenele religioase, forma literelor asemănătoare caracterelor din pisania marelui Ştefan, pictura în sine cu frumuseţea ei originală, bogăţia ornamentelor, aurul ce sclipeşte în lungul brâielor, totul întăreşte concluzia că pictura este din vremea lui Ştefan cel Mare şi nu aparţine epocii Constantin Racoviţă, familie care a restaurat şi a împodobit biserica. Doar primul rând de sfinţi, reînnoit de o mâna mai târzie, poate fi de la Constantin Racoviţă. Ploaia căzută în pronaos a distrus pictura, aici distingându-se numai bolta cu cei patru evanghelişti. În altar şi naos, pictura s-a păstrat aproape în întregime. Dintre scenele pictate, cea mai impunătoare e Drumul Crucii. Pictura turnului, înnegrită mult de vreme, abia mai distinge pe cei patru evanghelişti, iar pe boltă pe Dumnezeu Tatăl.